فیلم آموزش D-BAG به زبان فارسی

DVD آموزشی و نمایشی
ایرانی
2 عدد DVD
1 ساعت آموزش به زبان فارسی توسط آقای مهدی بشتوایی
همراه با آموزش D-Bag توسط Pal Takats به زبان انگلیسی
نظرات کاربران
ارسال نظر

سبد خرید

جمع سبد : 0