• tn_d1
  • tn_d2
  • tn_d3
  • tn_d4
  • tn_d5
  • فیلم آموزش D-BAG به زبان فارسی

 

فیلم آموزش D-BAG به زبان فارسی

2 عدد DVD
1 ساعت آموزش به زبان فارسی توسط آقای مهدی بشتوایی
همراه با آموزش D-Bag توسط Pal Takats به زبان انگلیسی

ایرانی

موجود
30000
نظرات کاربران
ارسال نظر