• metre2
  • متر اندازه گیری فاصله کارابین ها SOL

 

متر اندازه گیری فاصله کارابین ها SOL

آکبند و موجود می باشد
متر نواری اندازه گیری فاصله کارابین های هارنس
هر مدل و سایز بال پاراگلایدر با اندازه گیری فاصله استاندارد بین کارابینها همخوانی دارد. هر گونه تغییر در اندازه گیری می تواند عملکرد پاراگلایدر را در طول پرواز و ایمنی را تغییر دهد.
ارزیابی باید با اندازه گیری از مرکز افقی بند قفسه سینه مطابق با نشانه های موجود در کتابچه راهنمای هر مدل پاراگلایدر انجام شود.

SOL

موجود
20000
نظرات کاربران
ارسال نظر