ریلیز وینچ independence مدل Towing device SK2

تجهیزات جانبی
independence
دارای سیستم pre accelerate که به حلقه اسپید بال متصل
میشه و در هنگام وینچ کردن حدود 20 درصد از اسپید سیستم
بال کشیده میشه که باعث ایمن تر شدن فرایند وینچ شدن و
دستیابی به ارتفاع بیشتر خواهد شد- ریلیز آسان - بسیار مقاوم
وزن : 160 گرم - دارای استاندارد LTF - جلوگیری از خطر استال
نظرات کاربران
ارسال نظر

سبد خرید

جمع سبد : 0