بال پاراگلایدر Paragliders

نوع نمایش :
5 کالا
مقایسه

بال کارکرده Icaro مدل GRAVIS

کلاس : EN B متوسط سال ساخت : 2017/6
رنـج وزنـی : 80 - 105 رنگ : مطابق تصویر
توضیحات : کارکرده - بسیار سالم و کم پرواز در تاریخ
2021/1 بال تایید و چک پارچه و تریم شده - بدون کوله
35000000
0
مقایسه

بال کارکرده Skywalk مدل 4 Tequila

کـلاس : EN B پایین سال ساخت : 2016/5
رنـج وزنی : 100 - 130 رنگ : مطابق تصویـر
کارکرده - سالم و کم پرواز تنها یک چسب 40 سانتی دارد
در تاریخ 2019/7 در اروپا چک پارچه و تریم شده- بدون کوله
35000000
0
مقایسه

بال کارکرده Ozone مدل 5 Buzz Z

کـلاس : EN B پایین - سال سـاخت : 3/2016
رنـج وزنی : 110 - 130 رنگ : مـطابق تصویـر
کارکرده و کم پرواز - پنچ قسمت بال چسب دارد و سه لاین زدگی
کوچک که ترمیم شده- در تاریخ 2020 چک پارچه و تریم شده - بدون کوله
40000000
0
مقایسه

بال کارکرده BGD مدل TALA

کلاس : EN C سال ساخت : 3/2013
رنج وزنی : 100- 80 رنگ : مطابق تصویر
کارکرده سالم و تمیز - چهار چسب کوچک دارد
14000000
0
مقایسه

بال کارکرده ICRO مدل 3 Maverick

کلاس : EN C سال ساخت : 11/2014
رنج وزنی : 70 - 90 رنگ : مطابق تصویر
توضیحات :کارکرده سالم و بسیار تمیز
15000000
0
loading

در حال بازیابی ...

سبد خرید

جمع سبد : 0