بال کارکرده Ozone مدل 5 Buzz Z

بال پاراگلایدر Paragliders
ozone
کـلاس : EN B پایین - سال سـاخت : 3/2016
رنـج وزنی : 110 - 130 رنگ : مـطابق تصویـر
کارکرده و کم پرواز - پنچ قسمت بال چسب دارد و سه لاین زدگی
کوچک که ترمیم شده- در تاریخ 2020 چک پارچه و تریم شده - بدون کوله
نظرات کاربران
ارسال نظر

سبد خرید

جمع سبد : 0