تسمه رابط کمکی تندم woody valley

تجهیزات جانبی
woody valley
طول تسمه : 240 سانتیمتر
وزن تسمه : 150 گرم
تسمه به شکل V می باشد
نظرات کاربران
ارسال نظر

سبد خرید

جمع سبد : 0