ست کامل پیستون Vittorazi

پاراموتور و تجهیزات جانبی
Vittorazi
قابل استفاده در انجین های Moster 185 Plus/Dark/Dual
شامل : پیستون - رینگ - بوش گژن پین
سری B - اصلی ساخت ایتالیا
نظرات کاربران
ارسال نظر

سبد خرید

جمع سبد : 0